NHẬN SỬA CHỮA LATOP UY TÍN CHẤT LƯỢNG BẢO HÀNH 3 THÁNG

Phá password Laptop, Notebook , Máy tính xách tay
+ Phá Password máy giá từ 15 -> 25$
+ Máy Centrino M2, M2V, R100, M100, M105, A100-> 20-40$.
+ Các đời máy Toshiba chay chip CPU Core Duo Giá 30-50$
+ Phá Password máy IBM T43P, R52, T60p, Z60t/m giá 30-50$
+ Phá Password ổ cứng giá từ 15$ đến 60$

( Không bảo đảm dữ liệu )
Sửa chữa main Laptop, notebook , Máy tính xách tay
+ Lỗi nguồn nói chung máy pen III giá 15$ – 25$
+ Lỗi nguồn, main máy Pen IV giá 20$ – 45$
+ Lỗi main máy Centrino giá 25$ – 50$
+ Hàn lại chipset 25$, thay chipset giá 45$ ->65$
+ Thay khe ram giá 15$/ 1 khe

+ Nạp Rom bios, nạp Rom nói chung 15$-25$
+ Thay quạt chip, làm lại quạt giá 10-25$
+ Thay chân rắc nguồn giá 10$ – 15$
Sửa chữa màn hình Laptop, Notebook , Máy tính xách tay
+ Sửa cao áp, thay thế cao áp giá 25$-45$
+ Chế cáp, hàn cáp giá 20$ – 25$ /bóng

+ Trắng màn hình, nhoè, nhiễu màn hình giá 20$ – 30$
+ Thay màn hình Secondhand 14.1′ , 15.4′ : 80$ – 95$
+ Thay màn hình mới 14.1′ , 15.4′ : 80$ – 145$
+ Thay bóng đèn tuýp giá 20$
+ Làm lại trục màn hình giá hoặc thay là 25$->35$
Sửa chữa bàn phím Laptop, Notebook , Máy tính xách tay

+ ( chập phím, không đánh được phím ) => 10-15$
+ Các lỗi phím do lỗi dưới main giá 30$-40$
+ Làm lại chuột trên laptop giá : 15$
Sửa chữa pin Laptop, Notebook , Máy tính xách tay
+ Các vấn đề chết mạch Pin giá 15$ ->25$
+ Thay cell giá 70K/ cell ( Lion )
+ Thay cell giá 75K/ cell ( Nikel )
+ Lỗi đường xạc Pin trên Main giá 30$-55$