Samsung Huynix Elipa 2GB Bus 1066 1333 1600 mhz cho Laptop

200,000

Hãng sản xuất: Samsung Huynix, Elipad
Dung lượng: 2GB
Loại RAM: DDR3 buss 1066 1333 1600 mhz các loại
Hàng bóc máy nhật như mới bh 12 tháng

200,000

Samsung Huynix Elipa 2GB Bus 1066 1333 1600 mhz cho Laptop
Samsung Huynix Elipa 2GB Bus 1066 1333 1600 mhz cho Laptop

200,000