Ổ cứng di động SSK 1TB chuẩn 3.0

1,300,000

Chuẩn kết nối: Usb 3.0

Ổ like new bh 12 tháng

1,300,000

Ổ cứng di động SSK 1TB chuẩn 3.0
Ổ cứng di động SSK 1TB chuẩn 3.0

1,300,000