Chuột chơi game Somic Jizz G1880

360,000

  • Jizz trang bị cảm biến Avago 5050 cho độ phân giải đến 4000dpi
  • Model G1880
  • Working mode Photoelectric
  • Interface type Usb
  • Number of keys 5 A
  • Optical resolution 4000dpi
  • Whether it supports ergonomics Support
  • Fineness New
Dat Giao Hang Tan Nha