Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda

I. Hướng dẫn cài đặt WIFI TENDA

1. Cắm nguồn, kết nối wifi và vào địa chỉ 192.168.0.1

Chojn Advanced

2. Chọn tab Wireless, vào phần Wireless Basic Settings như hình. Đặt tên Wifi và Pass mà bạn muốn, sau đó chọn Ok

 3. Vào tiếp phần Wireless Security để đặt mật khẩu cho wifi

6. Nhấn OK, khởi động lại và cắm dây mạng vào cổng Wan. Cài đặt hoàn tất.

II. Hướng dẫn Repeater Wifi Tenda

Vào phần Wireless Extender như hình, chọn Open Scan để ra các wifi có trong phạm vi

 

Chọn vào tên wifi mà bạn muốn repeater (phát lại), điền tên wifi bạn muốn đặt, mật khẩu wifi gốc -> Ok -> xong.