Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda

I. Hướng dẫn cài đặt

1. Cắm nguồn, kết nối wifi và vào địa chỉ 192.168.0.1

Nhấn Skip ở bước này:

Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda FH456 1

2. Đặt tên Wifi và Pass mà bạn muốn, sau đó chọn Next

Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda FH456 2

 

3. Chọn DHCP 

Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda FH456 3

4. Đổi địa chỉ Login IP Adress thành 192.168.3.1 để trùng không bị trùng IP với modem gốc.

Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda FH456 4

5. Mục Signal chọn Enhanced Mode nếu muốn phát sóng wifi xa nhất siêu mạnh xuyên tường. Hoặc bạn nhấn nút wifi giữ 10s để thay đổi giữa 2 chế độ

Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda FH456 5

6.Nhấn OK, khởi động lại và cắm dây mạng vào cổng Wan. Cài đặt hoàn tất.

(Nếu muốn tắt wifi trong khoản thời gian cố định, bạn có thể vào mục Wifi, chọn thời gian bắt đầu và kết  thúc để tắt wifi)

Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda FH456 6

II. Hướng dẫn Repeater

  • Vào mục Bridge chọn tính năng Client + Ap
  • Chọn wifi cần tiếp bước sóng, nhập pass Wifi, Ok và khởi động lại là bạn đã cấu hình thành công Repeater rồi.

Hướng dẫn cài đặt và Repeater Wifi Tenda FH456 7