Hướng dẫn cài đặt camera bằng phần mềm CAMHI

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

+ Phần mềm xem trên latop: Download

+ Phần mềm xem trên điện thoại: CAMHI

Android: Download

iOS: Download

Lần đầu tiên cài đặt các bạn phải CẮM DÂY LAN từ modem WIFI VÀO CAMERA

Mở phần mềm chọn Add camera, sau đó chọn Search camera UID from LAN như hình dưới

Sau đó chọn Camera mà Phần Mềm đã quét ra, điền username passwordadmin

Vào phần Wireles Installation nhập pass wifi đang kết nối.

Done.

Ngoài ra camera cũng sử dụng được phần mềm Keye giao diện tiếng việt

Xem Demo ID: GGGG-120464-adfce