Công ty TNHH TM Công Nghệ Số nhận phục hồi lại tất cả dữ liệu nằm trong USB, thẻ nhớ bị lỗi hoặc đã bị format. Khi chưa lấy lại được dữ liệu trong thẻ nhớ, các bạn không nên copy dữ liệu lên thẻ. Việc format lại và copy dữ liệu lên thẻ sẽ dẫn đến việc cấu trúc dữ liệu trên thẻ bị phá hỏng và việc phục hồi dữ liệu sẽ khó khăn hơn nhiều. Tốt nhất bạn không nên thao tác thêm nếu không đủ khả năng và tự tin vào các thao tác bạn đang làm đối với các thẻ bị lỗi đó.

Hãy tới trung tâm Cty TNHH TM Công Nghệ Số, chúng tôi sẽ giúp bạn phục hồi lại toàn bộ dữ liệu còn nằm kẹt trong chiếc thẻ nhớ đó với mức chi phí cho mỗi ca cứu dữ liệu từ thẻ nhớ hoàn toàn thỏa đáng!