Lưu ý: Bảng giá áp dụng số lượng >20c. Quý khách vui lòng giữ lại vỏ hộp để được hỗ trợ bảo hành tốt nhất, không bảo hành các trường hợp bể, vỡ, cháy, nổ khi sử dụng.