Tag Archives: w268r

Hướng dẫn cài đặt Wifi Tenda W268R, W368R

Bước 1: Kết nối. – Cắm dây mạng từ MODEM vào cổng WAN (màu xanh) 740N của bộ thiết bị phát sóng Tenda W368R. – Để đảm bảo trước khi thiết lập ta nên trả lại về thông số mặc định của nhà sản xuất, để reset bấm giữ nút đen nhỏ (reset/WPS) phía sau bộ […]