Tag Archives: ensoho

Hướng dẫn Repeater Wifi Ensoho W-ER 850

I. Cài đặt chung cho Ensoho Bước 1: Vào web config của router bằng IP mặc định: 192.168.1.1–> hiện ra 3 hàng dấu chấm dài dài và họ nói bạn phải tự đặt User và Password theo ý thích của bạn cho an toàn–> nhấn nút Change Password , sau đó vào lại web config bằng user và password mà bạn vừa […]