Hướng dẫn Repeater Wifi Ensoho W-ER 850

I. Cài đặt chung cho Ensoho

Bước 1: Vào web config của router bằng IP mặc định: 192.168.1.1–> hiện ra 3 hàng dấu chấm dài dài và họ nói bạn phải tự đặt User và Password theo ý thích của bạn cho an toàn–> nhấn nút Change Password , sau đó vào lại web config bằng user và password mà bạn vừa đặt xong.

Bước 2:

Đổi địa chỉ Lan IP từ 192.168.1.1 về 192.168.2.1 để không bị xung đột với model gốc.

Tìm tới mục y như trong hình dưới, nhìn kỹ những dấu kiểm và trong những ô chọn:

II. Cài đặt Repeater cho Ensoho

Bước 1: Cài đặt cho ensoho bình thường như bước 1

Bước 2:  Trong Ô Wireless Network Name (SSID), gõ đúng tên Wifi cần thu vào, VD ở đây mình cần thu vào sóng Wifi có tên là: vuphongcomputer.com –> chọn chế độ của Router là Repeater –> nhấn nút Apply Settings –> đợi 1 chút rồi click vào nút add để đặt tên cho sóng wifi mà bạn cần phát ra. Trong trường hợp không dò được kênh bạn phải gõ đúng Tên wifi, số kênh phát của model gốc, Dạng mã hóa và pass mã hóa

VD ở đây đặt tên cho con thu Wifi là: Vuphong Thu Wifi –> nhấn nút Apply Settings–> xong nhấn nút Save. Sau đó nhìn lên góc phải trên bạn sẽ thấy WAN IP hiện lên dãy số IP mà con Phát Wifi cấp cho con thu Wifi–> như vậy hai sóng Wifi đã nối với nhau (đây chỉ đúng khi con Phát Wifi không cài Password).
2 copy

Tiếp theo chọn như  hình dưới sẽ thấy con thu và con phát đều ko cài password. trong trường hợp con Phát có password thì WAN IP sẽ không hiện ra dòng WAN IP: 192.168.15.11 như trên hình. Nếu con Phát có password thì WAN IP sẽ là số WAN IP: 0.0.0.0 nếu bạn làm y như hình dưới:

4

Bước 3:  Nếu con phát Wifi có tên vuphongcomputer.com có đặt password ví dụ như dưới đây:
– Security Mode đang đặt chế độ là: WPA Personal
– WPA Algorithms thuật toán kiểu: TKIP
– WPA Shared Key (in seconds): pass là: vuphong11

Ta đặt lại các chuẩn trên cho con thu wifi để giống y như con phát. Khi đó con phát wifi sẽ cấp cho con thu 1 cái WAN IP như hình dưới WAN IP: 192.168.15.11

Tên con phát Wifi mình vừa đặt: Vuphong Thu Wifi 

Đặt lại password cho con thu Wifi:
– Security Mode đang đặt chế độ là: WPA2 Personal
– WPA Algorithms thuật toán kiểu: TKIP+AES
– WPA Shared Key (in seconds): pass là: vuphong22

Cuối cùng là nhấn nút: Apply Settings–> Save